Colofon

Lhomme tools & fasteners BVBA
Seinhuisstraat 5 b4
3600 GENK
Tel. +32 89 71 66 61

Op de ter uwer beschikking gestelde informatie berust eigendomsrecht. Zonder schriftelijke toestemming van Theo Förch GmbH is het expliciet verboden, de inhoud van deze internetsite te kopieeren of op iedere andere wijze te verspreiden of te gebruiken.